Formular sesizari si reclamatii

În conformitate cu dispoziţiile art. 2 şi 3 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, Poliţia Locală Braşov are calitatea de operator de date cu caracter personal înregistrat la Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Sesizari
Sending

 * Câmpurile marcate sunt obligatorii pentru transmiterea mesajului. Sesizările dumneavoastră vor urma regimul juridic al ORDONANŢEI nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea 233/2002. Petiţiile ale căror autori nu pot fi identificaţi în baza naţională de date sunt clasate ca anonime.

Comentariile sunt închise.