11. Biroul Comunicare Publică

Şef Birou: Elena FURICĂ
Str. Nicolae Bălcescu nr. 62 – 64
Telefon: +40 368 457010
Fax: +40 368 457012
Email: comunicare.publica@politialocalabrasov.ro
www.politialocalabrasov.ro

Atribuţii:
• asigură accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public, gestionând şi soluţionând cererile în conformitate cu prevedrile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
• elaborează strategii de comunicare la nivelul biroului, în ceea ce priveşte activitatea acestuia, în scopul îmbunătăţirii continue a relaţiei cu petiţionarii, cu instituţiile publice locale (instituţiile şcolare, serviciul asociaţii de proprietari din cadrul Primăriei Braşov, etc).

Prevenirea și informarea înseamnă… PROTECȚIE! [.pdf] , [.doc]

Sfaturile Poliţiei Locale cu privire la siguranţa şi ordinea publică [.pdf] , [.doc]

Încrederea între poliţist şi cetătean [.pdf] , [.doc]

Comentariile sunt închise.