12. Biroul Resurse Umane, Compartiment Juridic

Şef Birou: Florina ROTH
Str. Nicolae Bălcescu nr. 62 – 64
Telefon: +40 368 457010
Fax: +40 368 457012
www.politialocalabrasov.ro

Atribuţii:
• asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă şi conform prevederilor legale prin concurs, transfer sau alte modalităţi legale;
• analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din aparatul propriu şi pregăteşte documentaţia necesară elaborării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine Interioară şi a altor instrucţiuni necesare bunei funcţionări a aparatului propriu al Poliţiei Locale Braşov.

Comentariile sunt închise.