8. Compartiment Financiar Contabilitate

Str. Nicolae Bălcescu nr. 62 – 64
Telefon: +40 368 457010
Fax: +40 368 457012
www.politialocalabrasov.ro

Atribuţii:
• întocmeşte şi înregistrează toate notele contabile (banca, casa în lei şi în devize, diverse, de salarii)
• întocmeşte şi transmite semestrial la Administraţia Financiară a Municipiului Braşov a declaraţiilor privind structura şi cheltuielile de personal din unitate

Comentariile sunt închise.