13. Compartimentul Audit Intern


Compartiment Audit: Elena NICOLA
Str. Nicolae Bălcescu nr. 62 – 64
Telefon: +40 368 457010
Fax: +40 368 457012
www.politialocalabrasov.ro

Atribuţii:
• elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Primăriei Braşov;
• efectuează activităţi de audit public intern, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.

Comentariile sunt închise.