10. Serviciul Administrativ – Aprovizionare

Şef Serviciu: Cornel ȘTEFĂNEANU
Str. Nicolae Bălcescu nr. 62 – 64
Telefon: +40 368 457010
Fax: +40 368 457012
E-mail: administrativ@politialocalabrasov.ro
www.politialocalabrasov.ro

Atribuţii:
• asigură condiţiile corespunzătoare în spaţiile destinate desfăşurării activităţii personalului din toate compartimentele şi controlează modul de folosire a bunurilor mobile şi imobile;
• gestionează şi administrează, în cele mai bune condiţii, întreg inventarul aflat în patrimoniul Poliţiei Locale Braşov.

Comentariile sunt închise.