1. Serviciul de Ordine și Liniște Publică

1.1. Biroul de Ordine Publică
1.2. Compartimentul Monitorizare Dispecerat
Şef Serviciu: Florin PLOPEANU
Str. Nicolae Bălcescu nr. 62 – 64
Telefon : +40 368 457010
Dispecerat: 0268 954
Fax: +40 368 457012
www.politialocalabrasov.ro

Atribuţii:
 • organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice
• asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de menţinerea ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor.

Comentariile sunt închise.