6. Serviciul Inspecție – Control și Disciplina în Construcții

Str. Iuliu Maniu nr. 52
Telefon: +40 368 457013
Fax: +40 368 457012
www.politialocalabrasov.ro

Audienţe:
La sediul din Str. Iuliu Maniu nr. 52
Vineri între orele 08.30-10.00 pe probleme de Disciplină în Construcţii.

Atribuţii:
• verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
• verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;
• efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu.

Comentariile sunt închise.