5. Birou Activitate Comercială și Protecția Mediului

Șef birou: Violeta Arcanu
Adresa: Str. Iuliu Maniu nr. 52
Telefon: 0728.289.662
Dispecerat: +40 368.457.013; 0268.954
E-mail: inspectie-control@politialocalabrasov.ro
www.politialocalabrasov.ro

Atribuții:
Are competenţă pe raza Municipiului Braşov. Printre atribuții se numără:

În domeniul activităţii comerciale:
– acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
– verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
– verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
– verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
– verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

În domeniul protecţiei mediului:
– controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
– verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
– verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
– verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

Comentariile sunt închise.