2. Biroul Petiții, Intervenții

Șef birou: Ioniță Dragoș
Aria de competență: Municipiul Brașov
Adresa: Str. Iuliu Maniu nr. 52
Telefon: +40 728.289.662
Dispecerat: 0368.457.013; 0268 954
E-mail: petitii.interventii@politialocalabrasov.ro
www.politialocalabrasov.ro

Atribuţii:
Are competenţă teritorială pe raza Municipiului Braşov. Printre atribuțiile principale se numără:

Pe linia soluționării petițiilor:
– asigură buna organizare şi desfăşurare a activităţii de rezolvare a petiţiilor, precum şi de legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora în termenul legal;
– verifică sesizările şi reclamaţiile adresate Poliţiei Locale Brașov de către Asociaţiile de Proprietari /Locatari, persoanele fizice sau juridice cu domiciliul ori sediul social pe raza municipiului Brașov sau instituţiile publice, referitoare la săvârşirea unor fapte prin care sunt încălcate normele de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publică sau alte asemenea fapte de natură contravenţională, prevăzute şi sancţionate prin legi ori acte administrative emise de autorităţile locale.
– verifica aspectele prezentate de cetățeni cu ocazia audiențelor;

Pe linia asigurării serviciului de permanență:
– asigură continuitatea privind verificarea, coordonarea și îndrumarea efectivelor de la structurile operative, dispecerat;

Pe linia intervenții:
– asigură intervenția cu operativitate la sesizările și reclamațiile cetățenilor, în vederea reducerii timpului de reacție în prevenirea și combaterea fenomenului contravențional și infracțional, conform competențelor prevăzute de lege;
– se deplasează de urgență, la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de Urgenta 112, pe principiul, “cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine”, în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competentei teritoriale;
– verifică de urgență în teren aspectele sesizate, audiază persoanele, după caz și ia măsurile legale;
– acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supraveghere și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;
– constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţelor prevăzute de legislația în vigoare;

Comentariile sunt închise.