7.2. Compartiment Achiziții Publice

Printre atribuții se numără elaborarea documentaţiei pentru desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice, a caietului de sarcini şi specificaţiile tehnice pentru toate categoriile de servicii lucrări.

Comentariile sunt închise.