10. Compartiment Audit Intern

Printre atribuții se numără:
– elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Primăriei Braşov;
– elaborează proiectul planului anual şi multianual de audit public intern;

Comentariile sunt închise.