13. Compartiment Comunicare Publică

Adresa: Str. Nicolae Bălcescu nr. 62 – 64
Telefon: +40 368 457010
Dispecerat: 0268 954
Fax: +40 368 457012

E-mail: dispecerat@politialocalabrasov.ro
Website: www.politialocalabrasov.ro

Atribuții:
Îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
– asigură accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public, gestionând şi soluţionând cererile în conformitate cu prevedrile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
– întocmește și redactează răspunsuri la sesizări, adrese sau alte solicitări din partea persoanelor fizice sau juridice privind liberul acces la informații publice
– gestionează  petițiile înregistrate conform O.G. nr. 27/2002, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 233/2002
– înregistrează cereri/petiții/sesizări
– asigură comunicarea în exterior, prin intermediul purtătorului de cuvânt

Comentariile sunt închise.