9. Compartiment Relații Publice, Evidență procese-verbale

Adresa: Str. Nicolae Bălcescu nr. 62 – 64
Telefon: +40 368 457.010
Fax: +40 368.457.012
E-mail: dispecerat@politialocalabrasov.ro
www.politialocalabrasov.ro

Atribuții:
Printre atribuții se numără:

Pe linie de Relații publice:
– asigură accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public, gestionând şi soluţionând cererile în conformitate cu prevedrile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
– întocmește și redactează răspunsuri la sesizări, adrese sau alte solicitări din partea persoanelor fizice sau juridice privind liberul acces la informații publice;
– pune în aplicare prevederile legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
– asigură comunicarea în exterior, prin intermediul purtătorului de cuvânt , a informaţiilor sau dispoziţiilor date de către conducătorul entităţii, din dispoziţia şi numai cu acordul acestuia, în scopul informării cetăţenilor sau a instituţiilor interesate ;
– furnizează ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte activitatea instituţiei;

Pe linia de evidență procese – verbale și registratură:
– organizează şi realizează sistemul de primire, centralizare şi prelucrare a datelor şi informaţiilor referitoare la situaţii operative;
– asigură activitatea de registratură electronică şi de secretariat;
– organizează şi actualizează permanent evidenţa electronică a proceselor-verbale de contravenţie;

Comentariile sunt închise.