1. Serviciul Dispecerat, Informatic, Organizare Misiuni

• Compartiment Poliția Montană
• Compartiment Protecția Muncii

Șef serviciu: Florin PLOPEANU
Aria de competență: municipiul Brașov, Poiana Brașov

Adresa: Str. Nicolae Bălcescu nr. 62 – 64
Telefon: +40 368 457010
Dispecerat: 0268 954
Fax: +40 368 457012
E-mail: dispecerat@politialocalabrasov.ro
Website: www.politialocalabrasov.ro

Atribuții
– conduce, organizează, îndrumă și răspunde de activitatea structurii pe care o conduce;
– menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Braşov, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţii administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă public
– desfășoară activități specifice misiunilor generale de ordine și liniște publică, de asemenea, desfășoară o serie de activități stipulate în protocolul de colaborare cu privire la “Asigurarea unui climat de ordine și siguranță pe traseele turistice și pârtiile de schi din Stațiunea Poiana Brașov și Masivul Postăvarul”.

Comentariile sunt închise.