7. Serviciul Financiar – Administrativ

• Compartiment Financiar – Contabilitate
• Compartiment Achiziții Publice
• Biroul Administrativ – Aprovizionare

Șef serviciu: Daniela MURARIU
Adresa: Str. Nicolae Bălcescu nr. 62 – 64
Telefon: +40 368 457010
Dispecerat: 0268 954
Fax: +40 368 457012
E-mail: contabilitate@politialocalabrasov.ro
www.politialocalabrasov.ro

Atribuții:
Printre atribuțiile ce le îndeplineşte se numără:
– întocmeşte şi înregistrează toate notele contabile
– introduce notele contabile, întocmeşte balanţa de verificare;
– întocmeşte lunar execuţia bugetară, cât şi alte raportări statistice;

Comentariile sunt închise.