8. Serviciul Inspecție, Control și Disciplina în Construcții

Șef serviciu: Violeta ARCANU

Adresa: Str. Iuliu Maniu nr. 52
Telefon: 0368 457 013
Dispecerat: 0268 954
Fax: +40 368 457012
E-mail: dispecerat@politialocalabrasov.ro
Website: www.politialocalabrasov.ro

Audienţe:
Vineri, între orele 08.30-10.30

Atribuţii:
Are competenţă pe raza Municipiului Braşov  şi are următoarele atribuţii principale pe domeniile protecția mediului, activități comerciale disciplina în construcții și afișajul stradal:
– controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
– sesizează autorităţile şi instituţiile publice competente, în cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
– verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
– verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
– acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale;
– efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
– verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
– verifică și identifică imobilele și împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare.

Comentariile sunt închise.