8. Serviciul Resurse Umane, Juridic

• Compartiment Protecția Muncii

Șef serviciu: Roth Florina
Adresa: Str. Nicolae Bălcescu nr. 62 – 64
Telefon: +40 368 457010
Dispecerat: 0268 954
Fax: +40 368 457012
E-mail: resurse.umane@politialocalabrasov.ro
www.politialocalabrasov.ro

Atribuții:
Printre atribuții se numără:
-asigură gestionarea resurselor umane la nivelul instituției în scopul implementării politicii de personal stabilită de conducere, respectarea prevederilor legale în materie, pregătirea profesională și evaluarea periodică a personalului, implementarea condițiilor adecvate de muncă
– asigură actualizarea Statului de funcții al Poliției Locale Brașov, urmăreşte respectarea legislației privind angajarea şi acordarea tuturor drepturilor legale pentru personalul din cadrul instituției;
– asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă şi conform prevederilor legale prin concurs, transfer sau alte modalităţi legale;
– organizează, conform legislaţiei în vigoare, concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu;
În domeniul juridic, printre altele, se preocupă să reprezinte Poliţia Locală Braşov pe baza delegaţiei date de Directorul Executiv, în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie.

Comentariile sunt închise.