Politia Metropolitana

PROIECTUL: “SERVICIUL INTEGRAT DE POLIŢIE COMUNITARà PENTRU LOCALITÃŢILE SITUATE ÎN ZONA METROPOLITANÔ 

•  a fost un proiect cu finanţare Phare 2005 şi 2006 – care s-a derulat pe parcursul anului 2008, în colaborare cu Asociaţia Metropolitanã pentru Dezvoltare Durabilã Braşov în cadrul programului “Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local”.

• Parteneri:
– Municipiul Braşov, Municipiul Codlea, Municipiul Sãcele, oraşul Râşnov, comuna Bod, comuna Cristian, comuna Hãlchiu, comuna Hãrman, comuna Sânpetru şi comuna Tărlungeni;

• Obiective: 
– analiza situaţiei actuale a serviciilor de Poliţie Comunitarã în localitãţile din zona metropolitanã Brasov; uniformizarea şi standardizarea serviciilor de Poliţie Comunitarã în localitãtile care au acest serviciu în cadrul primãriei şi a celor care contracteazã acest serviciu cu serviciile publice din alte localitãţi;
– asigurarea serviciilor la acelaşi nivel de calitate şi în localitãtile care nu au serviciu public de Poliţie Comunitarã prin formarea personalului, conectarea în reţea Intranet a localitãţilor, dotare cu tehnicã de calcul şi achizitionarea programului software specializat pentru managementul unitãţilor de Poliţie Comunitarã;
– formarea personalului la nivel regional pentru activitatea de Poliţie Comunitarã, prin înfiinţarea Centrului Regional de Formare a personalului de Poliţie Comunitarã;
– înfiinţarea Dispeceratului Poliţia Comunitarã a zonei Metropolitane Brasov, prin extinderea reţelei de acoperire a dispeceratului existent în cadrul Direcţiei Poliţia Comunitarã Braşov, pe telefonul: 0268 /954.

Rezultate: 
– asigurarea serviciilor de Poliţie Comunitarã în toate localitãtile partenere la un anumit standard fie prin unitãţi proprii, fie prin contractarea serviciilor;
– eficienţã sporitã a unitãţilor de Poliţie Comunitarã prin standardizarea procedurilor comune, gestionarea în comun a bazelor de date privind infracţionalitatea şi intervenţiile de urgenţã, acţiuni coordonate integrat între localitãţi
– pregãtirea pentru trecerea la Sistemul Naţional al Poliţiei Locale, în aşteptarea legislaţiei.

Comentariile sunt închise.