Achiziții publice

Extras din Hotărârea 167 din 3 martie 2010 (Hotărârea 167/2010)

„Art. 661. – Începând cu anul 2010, autoritatea contractantă are obligația de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire și pentru realizarea achizițiilor directe, reprezentând 40% din valoarea totală a achizițiilor publice finalizate de aceasta în cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice.”

www.e-licitatie.ro

Comentariile sunt închise.