Proiecte

VIOLENŢA  ÎN  FAMILIE  ŞI  CRIZA  ECONOMICĂ
PRINCIPALELE  CAUZE  ALE  ABSENTEISMULUI  ŞCOLAR

Absenteismul constituie un fenomen ce nu poate fi ignorant.Acesta afectează atat elevul şi învăţămantul , cat şi familia şi comunitatea. Elevii care absentează la şcoală se confruntă cu mai multe probleme decat cei care frecventează în mod regulat şcoala.

Ei vor fi primele victime ale abandonului şcolar şi vor avea probleme în integrarea socială, precum şi în găsirea unui loc de muncă.

Cauzele absenteismului sunt numeroase – evitarea unor note proaste, criza economica o familie violentă, o serie de fapte ilicite, indiferent dacă au sau nu un caracter penal. [hide-this-part]

În ziua de azi ne confruntăm cu tot mai mulţi părinţi ocupaţi care nu acordă timp suficient tinerilor, care nu sunt atenţi la nevoile lor şi nu le oferă afecţiunea şi înţelegerea de care au nevoie, toate acestea ducand la:
-fuga de la domiciliu;
-absenţa repetată şi îndelungată de la şcoală;
-abandonul şcolar;
-atitudine rebelă faţă de profesori;
-utilzarea precoce a unui limbaj obscen şi violent;
-minciuni şi furturi frecvente etc.

Lipsa de  supraveghere a tinerilor,  necunoaşterea  anturajului şi lipsa  legăturii cu şcoala  poate contribui în multe  cazuri la  amplificarea  efectelor  negative  ce derivă din  nefrecventarea  cursurilor, acestea ducand  la tendinţa de bravură, consum de alcool sau droguri vulnerabilitetea victimelor  precum şi la abandonul şcolar.

Din nefericire situaţia financiară precară a unor familii a dus la discriminarea materială şi socială care a ajuns la extreme.

Şcoala a devenit pentru unii  inaccesibilă, reacţiile în faţa situaţiei actuale a învăţământului sunt diferite, în funcţie de posibilităţi.

Apartenenţa la clase sociale diferite a dus la inegalitatea şanselor, a tratamentului social precum şi la inegalitatea aspiraţiilor şi aşteptărilor. Există discrepanţe  majore între mediile rezidenţiale ( rural-urban) unde sunt inegalităţi de şanse în educaţie.

Amplificarea ratei de abandon şcolar atinge o cotă mai înaltă în mediul rural, diminuarea capacităţii de promovare socială prin educaţie unde media este mai mică la studenţii proveniţi din unităţi şcolare din mediul rural precum şi participarea scăzută a populaţiei la programele de învăţare permanentă.

Situaţia  economică este  una din cauzele  principale ale  absenteismului şcolar, aici vinovaţii de lipsa de interes pentru procesele  educaţionale  sunt chiar persoanele  sărace datorită greşelilor personale şi comportamentului  deviant orientat  spre alcoolism,  nepăsare, resemnare etc. Dacă  locuiesc într-o zonă caracterizată de  şomaj  absenteismul  şcolar, abuzul de alcool şi droguri nu prea sunt pentru ei modele pozitive şi nu au la ce se raporta.

În general cei care nu frecventează şcoala provin din familii numeroase şi au parte de multe ori de abuzuri şi violenţă în familie. Mulţi tineri care provin  din astfel de familii manifestă diferite  forme de violenţă, ajungand de multe ori  chiar şi la talhării.

De asemenea sunt tineri care nefiind supravegheaţi suficient, care nu primesc explicaţiile pe care şi le doresc din partea celor dragi sau care nu au ocupaţie în afara orelor de curs, se lasă  influenţaţi de persoane mai mari, care de obicei îi îndeamnă să comită o serie de fapte antisociale.

Tinerii ar trebui încurajaţi să participe la diferite sporturi, activităţi extraşcolare sau chiar cateva sarcini în gospodărie. Dacă tinerii au fost agresaţi sau au participat la un eveniment nedorit în incinta şcolii sau pe stradă, este bine să-i determinăm să povestească cum a apărut conflictul în vederea prevenirii unor astfel de evenimente nedorite, care pot avea urmări nefaste asupra vieţii lor.

O metodă educativă  adecvată cu noţiuni de comunicare şi  prevenire  a comportamentului de risc este foarte importantă pentru dezvoltarea psihologică a tinerilor.

Poliţia Locală vine în sprijinul extinderii acestui fenomen îngrijorător de absenteism şi abandon şcolar cu o serie de măsuri preventive analizarea factorilor favorizanţi şi a soluţiilor pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii în randul tinerilor, a violenţei în zona şi incinta unităţilor de învăţămant, împreună cu cadrele didactice şi părinţii acestor elevi:
-organizarea de acţiuni educativ- preventive în unităţile şcolare privind informarea elevilor cu privire la importanţa adoptării unei conduite preventive în diferite situaţii întalnite cum ar fi talhăria, consumul de alcool şi droguri şi abandonul şcolar;
-participarea poliţiştilor locali la orele de dirigenţie, şedinţe cu părinţii;
-dezbateri în unităţile şcolare, în special în cele în care s-au produs acte de agresiune verbala sau fizică;
-colaborarea cu directorii şi profesorii unităţilor de învăţămant în vederea asigurării pazei şcolilor;
-organizarea de acţiuni în zona şcolilor pentru identificarea elevilor care frecventează societăţile de alimentaţie publică cu regim de bar;
-identificarea persoanelor care tulbură procesul de învăţămant, care agresează profesorii şi elevii şi aplicarea măsurilor legale faţă de acestea;
-atragerea societăţii civile şi mass-mediei pentru promovarea de material cu caracter informativ- preventive către comunitate şi mediatizarea cazurilor pozitive pentru crearea unor modele de către elevi;
-găsirea unor soluţii de colaborare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu,în vederea desfăşurării de acţiuni comune pe linia prevenirii şi combaterii absenteismului şcolar precum şi identificarea şi eliminarea vulnerabilităţii în randul tinerilor;
-poliţiştii cu atribuţii în domeniu vor monitoriza evoluţia elevilor problemă încercand  prevenirea abandonului şcolar.

Sef Birou Comunicare Publica,
Furica Elena

[/hide-this-part]


Proiect – Spune nu cerşetoriei
JUSTIFICARE
Practicarea cerşetoriei de către anumite categorii de persoane este specifică aglomerărilor urbane, deoarece mediul stradal le oferă acestora alternative uşoare de obţinere a unui venit prin simpla apelare la mila publică.
Cauzele practicării cerşetoriei sunt deosebit de complexe, determinantă fiind situaţia socio-economică a populaţiei, dar ceea ce întreţine şi perpetuează acest fenomen o constituie atitudinea cetăţenilor care acordă diferite sume celor care desfăşoară astfel de activităţi în zonele aglomerate sau cu potenţial turistic din municipiul Braşov.[hide-this-part]
Prezenţa acestor persoane în stradă şi atitudinea insistentă a acestora crează deseori un sentiment de disconfort şi afectează imaginea oraşului. Pe lângă activităţile de combatere a acestiu fenomen se impune iniţierea unor campanii de informare a cetăţenilor cu privire la consecinţele tolerării cerşetorilor şi susţinerii acestora (chiar dacă bine intenţionate) prin oferirea unor sume de bani.
Cetăţenii trebuie să conştientizeze faptul că de cele mai multe ori sumele pe care ei le oferă au cu totul altă destinaţie decât cea pe care o reclamă cerşetorii (mai ales dacă aceştia sunt minori).
În acest sens, proiectul vizează informarea cetăţenilor prin toate mijloacele media şi prin organizarea în comun de activităţi preventive în municipiul Braşov, în locurile frecventate de cerşetori.

SCOP
Determinarea cetăţenilor de a nu încuraja cerşetoria prin oferirea de sume de bani persoanelor care manifestă un astfel de comportament.

OBIECTIVE
Identificarea zonelor frecventate de cerşetori.
Informarea grupurilor ţintă cu privire la consecinţele susţinerii unor astfel de practici.

REZULTATE AŞTEPTATE
Schimbarea atitudinii cetăţenilor faţă de astfel de manifestări ( prin refuzul de a mai oferi bani cerşetorilor) şi conştientizarea acestora cu privire la consecinţele “încurajării” cerşetoriei.

PARTENERI
Poliţia Locală Braşov;
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov;
Primăria municipiului Braşov.

Perioada de implementare septembrie-decembrie 2011[/hide-this-part]


Proiect – Împreună pentru siguranţa cetăţenilor

PROTOCOL DE COLABORARE
privind creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor 2011

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Braşov, prin Poliţia municipiului Braşov şi Primăria municipiului Braşov, prin Poliţia Locală Brasov au convenit la încheierea prezentului
PROTOCOL,
în următoarele condiţii, astfel:
[hide-this-part]

Capitolul I – Dispoziţii generale
Art. 1. – Scopul prezentului protocol este:

(1) Realizarea unui parteneriat în scopul respectării legalităţii, prevenirii săvârşirii de infracţiuni şi a altor fapte antisociale, a eficientizării activităţii de menţinere a ordinii şi siguranţei publice,

(2) Acoperirea eficientă a teritoriului de competenţă şi efectuarea în comun de activităţi specifice de menţinere a ordinii şi siguranţei publice în vederea eliminării suprapunerii planificărilor cu efective atât de la Poliţia Naţională cât şi de la Poliţia Locală, la nivelul municipiului Braşov.

(3) Folosirea judicioasă a efectivelor angrenate în vederea suplinirii lipsei resurselor umane şi logistice prin prezenţă în teren, anticiparea evenimentelor şi focalizarea resurselor pe zonele de risc şi fenomenele prognozate.

În cadrul acestui parteneriat Poliţia municipiului Braşov are rolul de coordonator al activităţilor tuturor structurilor, deciziile fiind fundamentate pe analiza informaţiilor obţinute

Capitolul II- V Date confidenţiale [/hide-this-part]


Proiect – Petardele îţi pun viaţa în pericol!

ATENŢIE LA PETARDE ŞI POCNITORI

De-a lungul anilor s-a demonstrat faptul că în perioada sărbătorilor de iarnă tot mai mulţi comercianţi sunt întâlniţi prin pieţe sau zone aglomerate vânzând ilegal produse pe bază de amestecuri pirotehnice, petarde, pocnitori, artificii etc.
[hide-this-part]
Foarte puţini conştientizează cât de periculoase pot fi aceste obiecte, în special dacă nu sunt mânuite cu atenţie, fiind înregistrate anual accidente constând în arsuri provocate mai ales în zona ochilor, atât la adulţi cât şi la copii.

Fenomenul s-a amplificat şi tot mai des sunt văzuţi copii de toate vârstele cu petarde în mană, iar pentru unii tineri utilizarea acestor pocnitori şi petarde reprezentând un mod de a se distra de sărbători.

Este foarte clar că aceste jocuri periculoase nu vor dispărea definitiv, iar eradicarea acestui fenomen depinde şi de modul nostru de gândire şi anume prin a nu cumpăra aceste pocnitori sau petarde, dar şi prin denunţarea acestor comercianţi organelor abilitate.

De la simpla distracţie a unor indivizi certaţi cu bunul simţ s-a ajuns la glume neinspirate, provocându-se astfel diverse accidente grave, necesitand intervenţia medicilor. Multe persoane rămânând cu sechele pe viaţă, dar şi cu pagube materiale prin distrugerea geamurilor, avarierea maşinilor etc..

Un rol important în această perioadă îl au şi părinţii care sunt rugaţi să-şi supravegheze şi mai atent copiii pentru a se evita eventualele accidente care pot surveni în urma utilizării necorespunzătoare a acestor obiecte de distracţie.

Pentru prevenirea evenimentelor neplăcute care ar putea fi provocate în perioada sărbătorilor de iarnă prin folosirea acestor obiecte şi pentru a evita disconfortul produs cetăţenilor şi chiar rănirea gravă a unor persoane este un prilej în plus să reamintim tuturor că este interzisă, conform Legii 126/1995:

vanzarea obiectelor artizanale pe bază de amestecuri pirotehnice persoanelor care nu au împlinit 18 ani sancţionându-se cu amendă între 3000-6000 lei;

vânzarea acestor obiecte artizanale se face numai de către persoane juridice autorizate şi numai în locurile autorizate conform legii;

este interzisă vânzarea acestor obiecte neinscripţionate în limba română, cu denumirea, instrucţiuni de folosire, termen de garanţie precum şi pericolele care pot apărea la folosirea lor.

Conform Legii 406/2006 se interzice:

comercializarea către persoane fizice a obiectelor artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice precum şi a artificiilor din categoria , obiecte zburătoare luminoase şi a pocnitorilor;

persoanele juridice autorizate pot folosi aceste obiecte artizanale doar în interes personal şi în locuri autorizate;

persoanelor fizice le este interzisă confecţionarea, deţinerea, comercializarea, importul, folosirea sau oricare altă acţiune a acestor obiecte;

persoanele fizice care doresc să organizeze jocuri de artificii pot apela la societăţile comerciale autorizate în folosirea produselor pirotehnice;

singurele distracţii cu materiale explozive permise persoanelor fizice sunt confettii, artificii, lumânări scânteietoare.De aceea persoanele fizice nu mai riscă să se rănească şi să ajungă la spital.

În ciuda avertizărilor care se fac anual în preajma sărbătorilor sunt depistate multe persoane care încalcă prevederile legale prin vanzarea ilegală a petardelor şi artificiilor în diferite zone din oraş, baruri, pieţe, magazine.Acest fenomen este bine de luat în serios pentru a avea parte sărbători liniştite şi pentru a nu ne pune viaţa în pericol.

Pentru prevenirea, constatarea şi combaterea neregulilor în domeniul operaţiunilor cu obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice, cât şi pentru prevenirea producerii unor evenimente nedorite cu consecinţe asupra ordinii şi linişii publice sau de altă natură, poliţia acţionează pentru identificarea şi sancţionarea faptelor contravenţionale şi penale.

Conform legii, folosirea petardelor şi artificiilor este permisă numai în zilele de 31 decembrie şi 1 ianuarie.

[/hide-this-part]

 

Comentariile sunt închise.