Informații publice

Informația de interes public reprezintă orice informație care privește activitățile sau care rezultă din activitățile unei autorități publice ori instituții publice, indiferent de suportul ei.
Cetățenii pot solicita informaţii de interes public, altele decât cele comunicate din oficiu, verbal sau scris, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a prevederilor HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001.


Declarații de avere
Drepturi salariale
Transparența decizională
Achiziții publice
Program de audiențe
Cariere
Reorganizare
Sinteze si rapoarte

Comentariile sunt închise.