Formular urgențe

Telefon de urgenţă 0268-954

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date, Poliția Locală Brașov are calitatea de operator de date cu caracter personal înregistrat la Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Toți apelanții numerelor de telefon la care răspund dispecerii sunt înștiințați despre înregistrarea apelurilor astfel: „Ați sunat la Poliția Locală Brașov. Vă informăm că acest apel poate fi înregistrat, iar continuarea acestuia reprezintă acceptul dumneavoastră. În câteva momente, unul dintre dispeceri va prelua apelul.”.

Înregistrarea se va opri automat, doar în eventualitatea în care nu doriți continuarea apelului, respectiv în momentul inițierii de către dumneavoastră a deconectării/închiderii apelului. În eventualitatea în care nu doriți ca apelurile efectuate să fie înregistrate, vă recomandăm să ne contactati printr-una din următoarele modalități:
– transmiterea unei cereri/solicitări prin intermediul poștei
– prin fax la nr. 0368.457.012
– prin transmiterea unui e-mail la adresa dispecerat@politialocalabrasov.ro
– printr-o vizită la sediul nostru, pentru a depune personal solicitarea/cererea

Conform legislației în vigoare, apelanții sunt înștiințați cu privire la înregistrarea apelurilor.
Scopul prelucrării înregistrării apelurilor telefonice este acela de a:
1. Soluționa spețele reclamate
2. Preveni apelurile false
3. Pentru o mai bună înțelegere a solicitărilor și a naturii acestora
4. Îmbunătățirea calității convorbirilor purtate de către dispeceri cu apelanții

Urgente
Sending

 * Câmpurile marcate sunt obligatorii pentru transmiterea mesajului. Urgentele dvs. vor fi rezolvate dupa principiul: „cea mai apropiata patrula de locul producerii evenimentului intervine”. Sesizările urgente ale căror autori nu pot fi identificaţi în baza naţională de date sunt clasate ca anonime.

Comentariile sunt închise.