Conducerea instituției

Director Executiv: Nicolae ALDEA

Str. Nicolae Bălcescu nr. 62-64
Telefon: +40 368 457010
Dispecerat: 0268 954
Fax: +40 368 457012
E-mail: director.executiv@politialocalabrasov.ro
Website: www.politialocalabrasov.ro

Audienţe:
Miercuri, între orele 09.00-10.00

Atribuţii:
Îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului. Este şef al întregului personal din subordine şi are următoarele atribuţii:
• organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a Poliţiei Locale Braşov;
• asigură măsuri pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale.


Director Executiv Adjunct: Vasile VLAD

Adresa: str. Nicolae Bălcescu nr. 62–64
Telefon: +40 368 457010
Dispecerat: 0268 954
Fax: +40 368 457012
E-mail: director.executiv@politialocalabrasov.ro
Website: www.politialocalabrasov.ro

Audienţe:
Marți, între orele 11.00-12.00

Atribuţii:
Se subordonează directorului executiv și are următoarele atribuții specifice:
• coordonează activitatea următoarelor structure funcționale:
– Serviciul Dispecerat, Informatic, Organizare Misiuni
– Compartimentul Protecția Muncii
– Compartimentul Poliția Montană
– Birourile de Ordine publică nr.: 1, 2, 3, 4, 5, și 6
– Serviciul Inspecție Control și Disciplina în Construcții
• organizează, planifică și controlează activitatea serviciilor/birourilor din subordine;
• stabileşte reguli şi adoptă măsuri pentru funcţionarea eficienta a serviciilor din subordine, direcţionând întreaga activitate

 

Comentariile sunt închise.