Cariere

Extras din HG nr. 611/2008
Normele privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici

Art. 2. – Cariera în funcția publică cuprinde ansamblul situațiilor juridice și efectele produse, care intervin de la data nașterii raportului de serviciu al funcționarului public până în momentul încetării acestui raport, în condițiile legii.
Art. 14. – Promovarea reprezintă modalitatea de dezvoltare a carierei funcționarilor publici prin ocuparea, în condițiile legii, ca urmare a promovării concursului sau examenului organizat în acest sens, a:

a) unei funcții publice cu grad profesional superior celui deținut anterior promovării;
b) unei funcții publice dintr-o clasă superioară;
c) unei funcții publice de conducere.

 


Formulare

Regulament probe sportive descarcă [PDF]

Tabel cu probele, normele și baremele la proba fizică femei descarcă [PDF]

Tabel cu probele, normele și baremele la proba fizică barbați descarcă [PDF]

Procedura de organizare si desfasurare a probei suplimentare de testare a competentelor in domeniul IT descarcă [PDF]

Model Adeverinta descarcă [DOC] | descarcă [PDF]

Model de Curriculum Vitae descarcă [DOC]

Formular de înscriere descarcă [DOC]


Anunturi cariere 2019

REZULTATE finale ocupare post Politist Local BOP Zona Turistica – 11.12.2019 | pdf

REZULTATE finale ocupare post Politist Local – 10.12.2019 | pdf

REZULTATE finale ocupare post Referent – 10.12.2019 | pdf

REZULTATE proba interviu post Politist Local BOP Zona Turistica – 10.12.2019 | pdf

REZULTATE proba interviu post Politist Local – 09.12.2019 | pdf

REZULTATE proba interviu post Referent – 09.12.2019 | pdf

REZULTATE proba scrisa post Politist Local – 05.12.2019 | pdf

REZULTATE proba scrisa post Referent Relatii Publice – 03.12.2019 | pdf

REZULTATE proba scrisa post Politist Local Disciplina Constructii – 03.12.2019 | pdf

REZULTATE proba Sportiva – 02.12.2019 | pdf

REZULTATE proba competente Tehnologie Informatica – 28.11.2019 | pdf

REZULTATE selectie dosare pentru concursul organizat in 05 decembrie – 27.11.2019 | pdf

REZULTATE selectie dosare pentru concursul organizat in 03 decembrie – 21.11.2019 | pdf

ANUNT concurs posturi vacante – 01.11.2019 | pdf

ANUNT concurs posturi vacante – 28.10.2019 | pdf

REZULTATE Finale examen promovare in grad profesional imediat urmator – 26.06.2019 | pdf

REZULTATE Proba interviu examen promovare in grad profesional imediat urmator – 24.06.2019 | pdf

GRAFIC interviu promovare in grad profesional – 20.06.2019 | pdf

REZULTATE Proba scrisa examen promovare in grad profesional imediat urmator – 20.06.2019 | pdf

REZULTATE Selectie dosare inscriere examen promovare in grad profesional imediat urmator – 07.06.2019 | pdf

ANUNT Examen promovare in grad profesional imediat urmator – 17.05.2019 | pdf

REZULTATE Proba scrisa examen promovare personal contractual debutant – 15.02.2019 | pdf

ANUNT Examen promovare in grad profesional imediat urmator – Compartiment Paza Obiective + Bibliografie – 31.01.2019 | pdf

Anunturi cariere 2018

REZULTATE Finale examen promovare in grad profesional imediat urmator – politist local – 21.12.2018 | pdf

REZULTATE Finale examen promovare in grad profesional imediat urmator – consilier – 21.12.2018 | pdf

REZULTATE Proba interviu examen promovare in grad profesional imediat urmator – politist local – 19.12.2018 | pdf

REZULTATE Proba interviu examen promovare in grad profesional imediat urmator – consilier – 19.12.2018 | pdf

GRAFIC Proba interviu examen promovare in grad profesional imediat urmator – 17.12.2018 | pdf

REZULTATE Proba scrisa examen promovare in grad profesional imediat urmator – politist local – 17.12.2018 | pdf

REZULTATE Proba scrisa examen promovare in grad profesional imediat urmator – consilier – 17.12.2018 | pdf

ANUNT Examen promovare in grad profesional imediat urmator – 14.11.2018 | pdf

REZULTATE Finale ocupare post Consilier Compartiment Financiar Contabil si Birou Resurse Umane, Juridic – 08.10.2018 | pdf

REZULTATE Finale ocupare post Referent Birou Resurse Umane, Juridic – 08.10.2018 | pdf

REZULTATE Finale ocupare posturi Politisti Locali – 05.10.2018 | pdf

REZULTATE Finale ocupare posturi Politisti Locali Serviciul Inspectie – Control si Disciplina in Constructii – 05.10.2018 | pdf

REZULTAT Contestatii proba interviu ocupare posturi Politisti Locali – 05.10.2018 | pdf

REZULTATE Proba interviu ocupare post Consilier Compartiment Financiar Contabil si Birou Resurse Umane, Juridic – 05.10.2018 | pdf

REZULTATE Proba interviu ocupare post Referent Birou Resurse Umane, Juridic – 05.10.2018 | pdf

REZULTATE Proba interviu ocupare posturi Politisti Locali Serviciul Inspectie – Control si Disciplina in Constructii – 03.10.2018 | pdf

REZULTATE Proba interviu ocupare posturi Politisti Locali – 03.10.2018 | pdf

REZULTAT Contestatie proba scrisa ocupare post referent Birou Resurse Umane, Juridic – 01.10.2018 | pdf

REZULTATE Proba scrisa ocupare posturi Compartiment Financiar Contabil si Birou Resurse Umane, Juridic – 28.09.2018 | pdf

REZULTATE Proba scrisa ocupare posturi Birou Resurse Umane, Juridic – 28.09.2018 | pdf

REZULTATE Proba scrisa ocupare posturi Politisti Locali Serviciul Inspectie – Control si Disciplina in Constructii – 28.09.2018 | pdf

REZULTATE Proba scrisa ocupare posturi Politisti Locali – 28.09.2018 | pdf

REZULTATE Proba sportiva ocupare posturi Politisti Locali – 25.09.2018 | pdf

REZULTATE Proba IT ocupare posturi Birou Resurse Umane si Contabilitate – 24.09.2018 | pdf

REZULTATE Selectie dosare ocupare posturi Politisti Locali Serviciul Inspectie – Control si Disciplina in Constructii – 19.09.2018 | pdf

REZULTATE Selectie dosare ocupare posturi Politisti Locali – 19.09.2018 | pdf

REZULTATE Selectie dosare ocupare posturi Birou Resurse Umane si Contabilitate – 19.09.2018 | pdf

Anunt concurs posturi vacante – 23.08.2018 | pdf

REZULTATE Rezultate finale ocupare post Inspector Cls. 1 Gr. Principal – 14.08.2018 | pdf

REZULTATE Rezultate finale ocupare posturi Politisti Locali – 14.08.2018 | pdf

REZULTAT Contestatie ocupare post politist local cls. 1 grad debutant – 14.08.2018 | pdf

REZULTATE Rezultate proba interviu ocupare post Inspector Cls. 1 Gr. Principal – 10.08.2018 | pdf

REZULTATE Rezultate proba interviu ocupare posturi Politisti Locali – 10.08.2018 | pdf

REZULTATE Rezultate proba scrisa ocupare posturi Politisti Locali – 07.08.2018 | pdf

REZULTATE Rezultate proba scrisa ocupare post Inspector Cls. 1 Gr. Principal – 07.08.2018 | pdf

REZULTATE Contestatie ocupare post consilier grad profesional principal Compartiment Protectia Muncii – 31.07.2018 | pdf

REZULTATE Selectie dosare ocupare posturi Politisti Locali Serviciul Inspectie – Control si Disciplina Muncii – 26.07.2018 | pdf

REZULTATE Selectie dosare ocupare post consilier grad profesional principal Compartiment Protectia Muncii – 26.07.2018 | pdf

Posturi scoase la concurs – Inspector SSM si Politisti locali – 04.07.2018 | pdf

REZULTATE Finale ocupare post consilier grad profesional debutant atributii IT – 11.06.2018 | pdf

REZULTATE Finale ocupare post consilier grad profesional superior atributii IT – 11.06.2018 | pdf

REZULTATE Proba interviu ocupare post consilier grad profesional debutant atributii IT – 08.06.2018 | pdf

REZULTATE Proba interviu ocupare post consilier grad profesional superior atributii IT – 08.06.2018 | pdf

REZULTATE Proba scrisa ocupare post consilier grad profesional debutant atributii IT – 05.06.2018 | pdf

REZULTATE Proba scrisa ocupare post consilier grad profesional superior atributii IT – 05.06.2018 | pdf

REZULTATE Finale ocupare post Compartiment Financiar Contabilitate – 04.06.2018 | pdf

REZULTATE Finale ocupare posturi politisti locali – 04.06.2018 | pdf

REZULTAT Contestatie proba interviu ocupare post Compartiment Financiar Contabilitate – 04.06.2018 | pdf

REZULTAT Contestatie proba interviu ocupare post Politist Local – 04.06.2018 | pdf

REZULTATE Proba suplimentara dosare ocupare post consilier grad profesional debutant atributii IT – 31.05.2018 | pdf

REZULTATE Proba interviu ocupare post Compartiment Financiar Contabilitate – 30.05.2018 | pdf

REZULTATE Proba interviu ocupare posturi politisti locali – 30.05.2018 | pdf

REZULTATE Proba scrisa ocupare post consilier cl. I, grad principal – 23.05.2018 | pdf

REZULTATE Proba scrisa ocupare posturi politisti locali – 23.05.2018 | pdf

REZULTATE Selectie dosare ocupare post consilier grad profesional superior atributii IT – 22.05.2018 | pdf

REZULTATE Selectie dosare ocupare post consilier grad profesional debutant atributii IT – 22.05.2018 | pdf

REZULTATE Proba sportiva ocupare posturi Politisti Locali – 18.05.2018 | pdf

REZULTATE Selectie dosare ocupare posturi Politisti Locali – 14.05.2018 | pdf

REZULTATE Selectie dosare ocupare post Compartiment Financiar Contabilitate – 14.05.2018 | pdf


Anunt rectificatic referitor la postul scos la concurs – Consilier cu atributii pregatire profesionala – 09.05.2018 | pdf

Posturi scoase la concurs – Consilier cu atributii in domeniul informatic si Consilier cu atributii pregatire profesionala – 27.04.2018 | pdf

Procedura de organizare si desfasurare a probei suplimentare de testare a competentelor in domeniul IT | pdf


REZULTATE Finale ocupare post Director Executiv Adjunct Gr. II – 23.04.2018 | pdf

REZULTAT Contestatie proba interviu ocupare post Director Adjunct – 20.04.2018 | pdf

REZULTATE Proba interviu ocupare post Director Executiv Adjunct Gr. II – 18.04.2018 | pdf

ANUNT ocupare functii publice vacante – 18.04.2018 | pdf

REZULTATE Finale cupare post Inspector Cls. 1 – 17.04.2018 | pdf

REZULTATE Proba scrisa cupare post Inspector Cls. 1 – 12.04.2018 | pdf

REZULTATE Proba scrisa ocupare post Director Executiv Adjunct Gr. II – 13.04.2018 | pdf

REZULTATE Finale ocupare post ingrijitor – 05.04.2018 | pdf

REZULTATE Proba interviu ocupare post ingrijitor – 03.04.2018 | pdf

REZULTATE Selectie dosare ocupare post Director Executiv Adjunct Gr. II – 02.04.2018 | pdf

REZULTATE Proba practica ocupare post ingrijitor – 28.03.2018 | pdf

REZULTATE Selectie dosare ocupare post consilier atributii IT – 273.0.2018 | pdf

REZULTATE Selectie dosare ocupare post inspector atributii SSM – 27.03.2018 | pdf

REZULTATE Selectie dosare ocupare post ingrijitor – 23.03.2018 | pdf

Posturi scoase la concurs – Consilier debutant cu atributii in domeniul informatic si Inspector responsabil SSM – 07.03.2018 | pdf

Procedura de organizare si desfasurare a probei de testare a competentelor in domeniul IT | pdf

Post scos la concurs – Ingrijitor – 06.03.2018 | pdf

Post scos la concurs – Director Executiv Adjunct – 05.03.2018 | pdf

REZULTATE Finale ocupare posturi Politisti Locali – 27.02.2018 | pdf

REZULTAT contestatie proba scrisa ocupare post politist local – 27.02.2018 | pdf

REZULTATE Proba interviu ocupare posturi Politisti Locali – 23.02.2018 | pdf

REZULTATE Proba scrisa ocupare posturi Politisti Locali – 19.02.2018 | pdf

REZULTATE Proba sportiva ocupare posturi Politisti Locali – 15.02.2018 | pdf

REZULTATE Selectie dosare ocupare posturi Politisti Locali – 12.02.2018 | pdf

REZULTAT Final ocupare post Consilier Cls. 1 – 26.01.2018 | pdf

REZULTAT Final proba scrisa ocupare post Director Adjunct – 26.01.2018 | pdf

REZULTAT Contestatie ocupare post Director Adjunct – 25.01.2018 | pdf

REZULTAT Proba scrisa ocupare post Consilier Cls. 1 – 23.01.2018 | pdf

REZULTATE Proba scrisa ocupare post Director Adjunct – 22.01.2018 | pdf

REZULTAT Proba suplimentara ocupare post Consilier Cls. 1 – 18.01.2018 | pdf

ANUNT Angajare Politisti Locali – 2018.01.17 | pdf

REZULTAT Selectie dosare ocupare post Director Executiv Adjunct Gr. II – 12.01.2018 | pdf

Procedura de organizare si desfasurare a probei de testare a competentelor in domeniul IT – 11.01.2018 | pdf

REZULTAT Selectie dosare ocupare post Consilier Cls. 1 – 11.01.2018 | pdf

2017

REZULTATE Finale ocupare posturi Politisti Locali – Comisia 1 – 29.12.2017 | pdf

REZULTATE Finale ocupare posturi Politisti Locali – Comisia 2 – 29.12.2017 | pdf

REZULTATE Finale ocupare posturi Politisti Locali – Comisia 3 – 29.12.2017 | pdf

Rezultate contestatii proba interviu – 28.12.2017 | pdf

REZULTATE Interviu ocupare posturi Politisti Locali – Comisia 1 – 27.12.2017 | pdf

REZULTATE Interviu ocupare posturi Politisti Locali – Comisia 2 – 27.12.2017 | pdf

REZULTATE Interviu ocupare posturi Politisti Locali – Comisia 3 – 27.12.2017 | pdf

Rezultat contestatie proba scrisa ocupare post politist local Clasa I – 20.12.2017 | pdf

Post scos la concurs – Consilier Clasa I – 18.12.2017 | pdf

Rezultate proba scrisa ocupare posturi Politisti locali – 18.12.2017 – partea a III-a | pdf

Rezultate proba scrisa ocupare posturi Politisti locali – 18.12.2017 – partea a II-a | pdf

Rezultate proba scrisa ocupare posturi Politisti locali – 18.12.2017 – partea I | pdf

Post scos la concurs – Director Executiv Adjunct – 18.12.2017 | pdf

REZULTATE Proba sportivă ocupare posturi Politisti locali – 13.12.2017 – partea a II-a | pdf

REZULTATE Proba sportivă ocupare posturi Politisti locali – 13.12.2017 – partea I | pdf

REZULTATE Selectie dosare ocupare posturi Politisti Locali – partea I – 08.12.2017 | pdf

REZULTATE Selectie dosare ocupare posturi Politisti Locali – partea a II-a – 08.12.2017 | pdf

REZULTATE Selectie dosare ocupare posturi Politisti Locali – partea a III-a – 08.12.2017 | pdf

Anunt desfasurare proba sportiva ocupare posturi politisti locali – 05 decembrie 2017 | pdf

REZULTATE FINALE Ocupare posturi Politisti Locali – 5 octombrie 2017 | pdf

REZULTATE FINALE Ocupare post Inspector Gr. 1 – 4 octombrie 2017 | pdf

REZULTAT Contestatie ocupare post Inspector Gr. 1 – 4 octombrie 2017 | pdf

REZULTATE FINALE ocupare posturi Paznici – 4 octombrie 2017 | pdf

REZULTATE FINALE ocupare posturi Referenti 1A – 4 octombrie 2017 | pdf

REZULTATE Interviu ocupare posturi Politisti Locali – 3 octombrie 2017 | pdf

REZULTATE Interviu ocupare posturi Inspectori Gr. 1 – 2 octombrie 2017 | pdf

REZULTATE Interviu ocupare posturi Paznici – 2 octombrie 2017 | pdf

REZULTATE Interviu ocupare posturi Referenti 1A – 2 octombrie 2017 | pdf

REZULTATE Proba scrisa ocupare posturi Politisti Locali – Serviciul Inspectie Control – 26 septembrie 2017 | pdf

REZULTATE Proba scrisa ocupare posturi Politisti locali – 26 septembrie 2017 | pdf

REZULTATE Proba scrisa ocupare posturi Inspectori Gr. 1 – 26 septembrie 2017 | pdf

REZULTATE Proba scrisa ocupare posturi Referenti 1A – 26 septembrie 2017 | pdf

REZULTATE Proba scrisa ocupare posturi Paznici – 26 septembrie 2017 | pdf

REZULTATE Proba sportivă ocupare posturi Politisti locali – 22 septembrie 2017 | pdf

REZULTATE Proba sportivă ocupare posturi Paznici – 21 septembrie 2017 | pdf

REZULTATE Selectie dosare ocupare posturi Politisti Locali – 18 septembrie 2017 | pdf

REZULTATE Selectie dosare ocupare posturi Politisti Locali – Serviciul Inspectie Control – 18 septembrie 2017 | pdf

REZULTATE Selectie dosare ocupare posturi Paznic, Inspector de specialitate, Referent – 7 septembrie 2017 | pdf

REZULTATE Finale ocupare post paznic – 20 iulie 2017 | pdf

REZULTATE Finale ocupare posturi Politisti Locali Serviciul ICDC – 19 iulie 2017 | pdf

REZULTATE Proba interviu ocupare posturi paznic – 18 iulie 2017 | pdf

REZULTATE Proba scrisă ocupare posturi Politisti Locali Serviciul ICDC – 17 iulie 2017 | pdf

REZULTATE Proba scrisa ocupare posturi Paznici – 12 iulie 2017 | pdf

REZULTATE Selectie dosare ocupare posturi Politisti Locali Serviciul ICDC – 10 iulie 2017 | pdf

REZULTATE Proba sportivă ocupare posturi Paznici – 07 iulie 2017 | pdf

REZULTATE Selectie dosare scrisă ocupare posturi paznici – 03 iulie 2017 | pdf

REZULTATE FINALE ocupare posturi Politiști Locali – 04 mai 2017 | pdf

REZULTAT contestatie ocupare posturi Politiști Locali – 04 mai 2017 | pdf

REZULTATE Proba interviu ocupare posturi Politiști Locali – 02 mai 2017 | pdf

REZULTATE Proba scrisă ocupare posturi Politiști Locali – 25 aprilie 2017 | pdf

REZULTATE Proba sportivă ocupare posturi Politiști Locali – 19 aprilie 2017 | pdf

REZULTATE Selectie dosare ocupare posturi Politisti Locali – 12 aprilie 2017 | pdf

REZULTATE Finale ocupare posturi Inspectori de Specialitate – 16 martie 2017 | pdf

REZULTATE Finale ocupare posturi Paznici – 15 martie 2017 | pdf

REZULTATE Proba interviu ocupare posturi Inspectori de Specialitate – 14 martie 2017 | pdf

REZULTATE Finale ocupare posturi Politiști Locali – 13 martie 2017 | pdf

REZULTATE Proba interviu ocupare posturi Paznici – 13 martie 2017 | pdf

REZULTATE Contestatie interviu ocupare functii publice de executie – 10 martie 2017 | pdf

REZULTATE Interviu ocupare posturi Politiști Locali – 09 martie 2017 | pdf

REZULTATE Proba scrisa ocupare posturi Inspectori de Specialitate – 07 martie 2017 | pdf

REZULTATE Proba scrisa ocupare posturi Paznici – 07 martie 2017 | pdf

REZULTATE Proba scrisa ocupare posturi Politiști Locali – 06 martie 2017 | pdf

REZULTATE Proba sportivă ocupare posturi Politiști Locali – 02 martie 2017 | pdf

REZULTATE Proba sportivă ocupare posturi Paznici – 02 martie 2017 | pdf

REZULTATE Selectie dosare ocupare posturi Politisti Locali – 24 februarie 2017 | pdf

REZULTATE Selectie dosare ocupare posturi Inspectori de Specialitate – 22 februarie 2017 | pdf

REZULTATE Selectie dosare ocupare posturi Paznici – 22 februarie 2017 | pdf

 

Comentariile sunt închise.