Transparența decizională

(1) Prezenta lege stabilește regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, alese sau numite, precum și al altor instituții publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora.
(2) Legea are drept scop:
a) să sporească gradul de responsabilitate a administrației publice față de cetățean, ca beneficiar al deciziei administrative;
b) să stimuleze participarea activă a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative și în procesul de elaborare a actelor normative;
c) să sporească gradul de transparență la nivelul întregii administrații publice.
Extras din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

Expunere Motive Proiect Lege Poliția Locală

Proiectul de modificare a Legii Poliției Locale

Proiectul de lege în format comparativ

Accesul la informații de interes public

Comentariile sunt închise.