Cariere

Extras din HG nr. 611/2008
Normele privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici

Art. 2. – Cariera în funcția publică cuprinde ansamblul situațiilor juridice și efectele produse, care intervin de la data nașterii raportului de serviciu al funcționarului public până în momentul încetării acestui raport, în condițiile legii.
Art. 14. – Promovarea reprezintă modalitatea de dezvoltare a carierei funcționarilor publici prin ocuparea, în condițiile legii, ca urmare a promovării concursului sau examenului organizat în acest sens, a:

a) unei funcții publice cu grad profesional superior celui deținut anterior promovării;
b) unei funcții publice dintr-o clasă superioară;
c) unei funcții publice de conducere.

 


Formulare

Regulament probe sportive descarcă [PDF]

Tabel cu probele, normele și baremele la proba fizică femei descarcă [PDF]

Tabel cu probele, normele și baremele la proba fizică barbați descarcă [PDF]

Procedura de organizare si desfasurare a probei suplimentare de testare a competentelor in domeniul IT descarcă [PDF]

Model Adeverinta descarcă [DOC] | descarcă [PDF]

Model de Curriculum Vitae descarcă [DOC]

Formular de înscriere descarcă [DOC]


 

Comentariile sunt închise.