3. Biroul Actiuni Operative, Monitorizare Scoli

Șef birou: Chiscan Nicolae
Adresa: Str. Zizinului nr. 106
Telefon: 0368-457.010
Dispecerat: 0268-954
Fax: 0368-457.012
E-mail: secretariat@politialocalabrasov.ro, dispecerat@politialocalabrasov.ro
www.politialocalabrasov.ro

Are competență teritorială pe raza Municipiului Braşov.

Printre atribuţiile principale și specifice ale polițiștilor locali care fac parte din această structură se numără:

după primirea alertei de la dispecer, echipa/echipele de intervenţie se deplasează, în cel mai scurt timp către obiectiv, urmărind ca în apropierea locaţiei să observe şi să reţină semnalmentele persoanelor sau autovehiculelor suspecte care părăsesc sau staţionează în zonă;

– menţin ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Braşov, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţii administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă  publică;

– îndrumă și sprijină turiștii cu privire la informațiile despre obiectivele turistice din municipiul Brașov sau în vederea rezolvării operative a problemelor solicitate de către aceștia;

– acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

– participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

– verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

– poliţiştii locali din cadrul biroului constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale prevăzute de Legea poliției locale nr.155/2010 precum şi pentru faptele contravenţionale la care sunt împuterniciţi prin Dispoziţie de primar;

– îndeplineşte orice alte atribuţii stabilie prin dispoziție de primar, hotărâre a Consiliul Local sau rezultând din acte normative specifice incidente;

– participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

– acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;

– constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

– constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

– constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;

– constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;

– aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al Municipiului Brașov.

Comentariile sunt închise.