1.1. Biroul Nr. 1 Ordine Publică

Șef birou: Cristian Brașoveanu
Adresa: Str. Nicolae Bălcescu nr. 62 – 64
Telefon: 0368-457.010
Dispecerat: 0268-954
Fax: 0368-457.012
E-mail: secretariat@politialocalabrasov.ro, dispecerat@politialocalabrasov.ro
www.politialocalabrasov.ro

Are competență teritorială pe raza Municipiului Braşov.

Printre atribuţiile principale și specifice ale polițiștilor locali care fac parte din această structură se numără:

– menţin ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Braşov, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţii administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;

– îndrumă și sprijină turiștii cu privire la informațiile despre obiectivele turistice din municipiul Brașov sau în vederea rezolvării operative a problemelor solicitate de către aceștia;

– acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

– participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

– verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

– poliţiştii locali din cadrul biroului constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale prevăzute de Legea poliției locale nr.155/2010 precum şi pentru faptele contravenţionale la care sunt împuterniciţi prin Dispoziţie de primar;

– îndeplineşte orice alte atribuţii stabilie prin dispoziție de primar, hotărâre a Consiliul Local sau rezultând din acte normative specifice incidente.

Comentariile sunt închise.