3. Biroul nr. 2 Ordine Publică – BARTOLOMEU

Șef birou: Cristian BRAȘOVEANU
Aria de competență: Stupini, Bartolomeu Nord, Bartolomeu Sud, B-dul Griviței nr. pare, str. Iuliu Maniu, str. Lungă

Adresa: str. Ioan Bogdan nr.2 A
Dispecerat: +40 368 409 889
Fax: +40 368 457012
E-mail: ordine.publica.bartolomeu@politialocalabrasov.ro
Website: www.politialocalabrasov.ro

Atribuţii:
Are competență  teritorială  pe raza Municipiului Braşov şi are următoarele atribuţii principale și specifice:
– conduce, organizează, îndrumă și răspunde de activitatea structurii pe care o conduce;
– menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Braşov, aprobat în condiţiile legii;
– menţin ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Braşov, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţii administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
– acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
– constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
– verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale
– asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Braşov şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local;
– asigură paza, ordinea şi liniştea publică a diferitelor instituţii din subordinea Consiliului Local Braşov.

Comentariile sunt închise.