4. Biroul Protectia Mediului si Activitati Comerciale

Șef birou: Lupulescu Violeta
Adresa: Str. Iuliu Maniu nr. 52
Telefon: 0368-457.010
Dispecerat: 0268-954
Fax: 0368-457.012
E-mail: secretariat@politialocalabrasov.ro, dispecerat@politialocalabrasov.ro
www.politialocalabrasov.ro

Are competenţă pe raza Municipiului Braşov.

Printre atribuții se numără:

În domeniul activităţii comerciale:

– acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;

– verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

– verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

– verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;

– verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale.

În domeniul protecţiei mediului:

– controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;

– verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

– verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;

– verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii.

Comentariile sunt închise.