1.4. Compartimentul Control Acces si Paza Obiective

Printre atribuții se numără asigurarea pazei bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Braşov şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local;

Comentariile sunt închise.