1.3. Compartimentul Dispecerat, Monitorizare Obiective

Are competenţă teritorială pe raza Municipiului Braşov, îşi desfăşoară activitatea neîntrerupt, iar convorbirile telefonice ale dispecerului se înregistrează şi se arhivează pe o perioadă de 30 de zile. Printre atribuțiile principale ale acestui birou se numără:

– primește sesizările, reclamațiile cetățenilor adresate telefonic, în scris sau prin e-mail;

– transmite efectivelor din teren dispozițiilor șefilor ierarhici superiori/ ale persoanei care asigură serviciul de permanență; asigură îndrumarea personalului din teren în vederea intervenţiei la evenimente, pentru rezolvarea faptelor sesizate, coordonează efectivele în vederea intervenţiei la obiectivele la care Poliția Locală Brașov asigură pază.

Comentariile sunt închise.