6.1. Compartimentul Secretariat, Relatii Publice

Printre atribuții se numără:

– asigură activitatea de registratură electronică şi de secretariat;

– asigură accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public, gestionând şi soluţionând cererile în conformitate cu prevedrile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

– întocmește și redactează răspunsuri la sesizări, adrese sau alte solicitări din partea persoanelor fizice sau juridice privind liberul acces la informații publice;

– pune în aplicare prevederile legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

– asigură comunicarea în exterior, prin intermediul purtătorului de cuvânt , a informaţiilor sau dispoziţiilor date de către conducătorul entităţii, din dispoziţia şi numai cu acordul acestuia, în scopul informării cetăţenilor sau a instituţiilor interesate ;

– furnizează ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte activitatea instituţiei;

Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public: Anca Lăutaru

Comentariile sunt închise.