7. Serviciul Resurse Umane, Juridic, Compartimentul Protectia Muncii

Șef Serviciu: Roth Florina
Adresa: Str. Nicolae Bălcescu nr. 62 – 64
Telefon: 0368-457.010
Dispecerat: 0268-954
Fax: 0368-457.012
E-mail: secretariat@politialocalabrasov.ro, dispecerat@politialocalabrasov.ro
www.politialocalabrasov.ro

Printre atribuții se numără:

– asigură gestionarea resurselor umane la nivelul instituției în scopul implementării politicii de personal stabilită de conducere, respectarea prevederilor legale în materie, pregătirea profesională și evaluarea periodică a personalului, implementarea condițiilor adecvate de muncă;

– asigură actualizarea Statului de funcții al Poliției Locale Brașov, urmăreşte respectarea legislației privind angajarea şi acordarea tuturor drepturilor legale pentru personalul din cadrul instituției;

– asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă şi conform prevederilor legale prin concurs, transfer sau alte modalităţi legale;

– organizează, conform legislaţiei în vigoare, concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu;

În domeniul juridic, printre altele, se preocupă să reprezinte Poliţia Locală Braşov pe baza delegaţiei date de Directorul Executiv, în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie.

 

Pe linie de protectia muncii:

– asigură modul de aplicare al reglementărilor legislative în vigoare privind sănătatea şi securitatea în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor de către toţi angajaţii;

 

Comentariile sunt închise.